วิธีเริ่มต้น Repo ใหม่ by

5
Oct
0
 1. สร้าง Directory ใน Hg Server
 2. เปลี่ยน owner ของ Directory ที่สร้างใหม่ให้ owner เป็น hg
  chown -R hg:hg <dirName>
 3. เข้าไปสร้างไฟล์อะไรก็ได้ใน Directory ให้เป็น .png (เพื่อ enable large file extendstion)
  nano asdf.png
  hg add --large asdf.png
 4. commit
  hg commit -m "init project"

* อย่าลืมเพิ่ม permission ใน .ssh

(English) วิธีfree tranform ใน SAI ให้ภาพเป็นภาพเปอร์สเป็คทีพ by

30
Sep
0

วันนี้เราจะมาใช้ ctrl+t เพื่อfree tranformภาพให้เป็นมุมเปอร์สเป็คทีพ

01

กด ctrl+t

02

กดctrlค้างเพื่อลากจุดที่มุม  จะเห็นว่าภาพแค่เปลี่ยนขนาดแบบเบี้ยวๆเท่านั้นยังไม่ถูกตามเปอร์สเป็คทีพ

03

 

ให้เรามากดปรับที่เมนูนี้ จะอยู่ตรงซ้ายล่างใต้บรัชต่างๆ

04

โปรแกรมจะประมวลผลให้ภาพเป็นเปอรฺ์สเป็คทีพโดยอัตโนมัติ
05 06 07

วิธีทำให้ปุ่มกดไม่ได้โดยที่ไม่เปลี่ยน Sprite เป็น Disabled by

29
Sep
0

จากบนลงล่าง กดได้ / กดไม่ได้ / กดไม่ได้

จากรูปด้านบน ปกติแล้วปุ่ม UI Button จะมีอยู่ 3 State คือ Normal / Pressed / Disabled ทีนี้ปุ่มที่โชว์ขณะไม่มีแอคชั่นใดๆก็จะมองเห็นได้อยู่สองแบบคือ Normal กับ Disabled แต่โจทย์คือเราอยากได้แบบที่ 3 คือดูเหมือนปุ่มกดได้ (Normal) แต่ว่าจริงๆแล้วกดไม่ได้ เลยมีวิธีแก้โดยใช้โค๊ดดังนี้ฮะ

Set Sprite ไว้ตามปกติ สีขาว Normal / สีแดง Disabled


if (isLock) //ถ้าล็อค
{
buttonTrans.GetComponent<BoxCollider>().enabled = false; //ปิด BoxCollider
button.enabled = false; //Disable ตัวปุ่มไป โดยจะไม่ใช่ .isEnable ที่จะทำให้ปุ่มนั้นเปลี่ยน state เป็น Disabled
}
else //ถ้าปกติ
{
button.isEnabled = true; //เปลี่ยนกลับเป็น Normal
button.enabled = true; //Enable ตัวปุ่ม
buttonTrans.GetComponent<BoxCollider>().enabled = true; //เปิด BoxCollider
}

ตามโค๊ดด้านบนถ้าเรียง Order ผิดก็จะแสดงผลผิดได้ เพราะแค่ Hover ปุ่มก็จะทำการเช็ค State แล้ว แต่ Order ด้านบนสามารถทำให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการครับ

วิธีติดตั้งและใช้งาน PHP Composer by

29
Sep
0

เนื้อหาบทความนี้จะเน้นไปทางติดตั้งบน Server ubuntu เป็นหลักนะครับ

เริ่มจากอะไรคือ Composer?
มันคือเครื่องมือสำหรับใช้จัดการ dependency หรือความเกี่ยวเนื่องของไฟล์ PHP เพื่อนำมาใช้งานในโปรเจค
ซึ่งจะช่วยติดตั้ง ตั้งค่า และ update library เหล่านั้นให้เรา มีทั้งแบบ global สำหรับทั้ง server และ local แยกแต่ละโปรเจค

ระบบที่ต้องการ PHP 5.3.2+

วิธีติดตั้ง โดยใช้ apt install composer หรือ git clone https://github.com/composer/getcomposer.org.git

แบบ local
download composer.phar จากหน้าเวปแล้วไปวางไว้ที่โปรเจค
แบบ local
ให้ย้าย composer.phar ไปไว้ที่ /usr/local/bin/composer แล้วใช้ composer แทน php composer.phar สำหรับคำสั่งที่เห็นมาจากเวปต่างๆ

คำสั่งเบื้องต้น
init – สร้างไฟล์ composer.json เพิ่มในโฟลเดอร์ปัจจุบัน
require – ใช้เพิ่ม dependency เข้ามาในโปรเจค
install – ติดตั้ง dependency จาก composer.lock หรือ composer.json
update – ตรวจสอบและติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดของ dependency

[UNITY][Google Play Services] ปัญหาและวีธีแก้ไขเบื้องต้น by

29
Sep
0

เมือเราจะใช้ Plugin ที่ใช้ Services ของ Google ก็อาจจะเจอปัญหาต่างๆได้ โดยเฉพาะเมื่อเรา ใช้ Plugin หลายๆตัว ก็ยิ่งมีโอกาสเจอปัญหาเหล่านี้เยอะตามไปด้วย วันนี้จะมาเล่าถึงปัญหาที่เคยเจอและวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นกันนะครับ

 • ปัญหา: Exception: JNI: Init’d AndroidJavaClass with null ptr! เมื่อใช้ Soomla
  วิธีแก้ไข: ให้ Upgrade Soomla เป็น version ล่าสุดและต้องลง Plugin เสริมของ Soomla ให้ครบ สิ่งที่ต้องมี(อย่างน้อย)คือ
  - Core
  - Store
  - HighWay
 • ปัญหา: CommandInvokationFailure: Failed to re-package resources.  Error นี้จะตามมาด้วยข้อความต่อไปนี้ (อันไดอันหนึ่งหรือทั้งหมด)
  - Error: No resource found that matches the given name (at ‘theme’ with value ‘@style/Theme.IAPTheme’).
  - Error: No resource found that matches the given name (at ‘value’ with value ‘@integer/google_play_services_version’).
  วิธีแก้ไข: ให้ลบไฟล์ google-play-services_lib หรือ play-services-….jar  ออกให้หมดแล้วเอา play-services-reslover ไปลงใน project
 • ปัญหา: Main manifest has <uses-sdk android:minSdkVersion=’9′> but library uses minSdkVersion=’15′  ปัญหานี้เกิดจากเรา set minSdkVersion ไว้ไม่ตรงกับที่ Plugin ต้องการ
  วิธีแก้ไข: ใน Player Settings > Other Settings > Minimum API Level ให้ปรับเป็น Android 4.0.3 (API Level 15)