[UNITY][Particle] Particle ที่เล่น Particle เดิมซ้ำๆ แต่ Random จุดเกิด by

30
Jun
0

เคยไหม ที่อยากให้ Particle เกิดแบบ Random จุดเกิด แต่มีปริมาณตามที่เรากำหนดไว้ตลอด ยกตัวอย่างเช่น ทำ Particle สำหรับ ท่าโจมตีของ Unit ตัวหนึ่งซึ่งเป็นมือปืน เวลาใช้ท่าไม้ตาย Unit ตัวนี้จะโจมตี 6 ครั้งแบบยิงกราด อะไรประมาณนั้น วันนี้จะมานำเสนอ Code ที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นครับ

ขั้นแรก เอา Code ไปก่อนเลยครับ

using UnityEngine;
using System;
using System.Collections;
public class ParticleRandomize : MonoBehaviour
{
[Serializable]
public class Range
{
public float Min;
public float Max;
}
public GameObject Particle;
public int Count;
public float Time;
public Range X;
public Range Y;
public float RandomDistancePercent = 100f;
void Start()
{
float TimePerOnce = Time / Count;
Vector2 Distance = new Vector2(Mathf.Abs(X.Min - X.Max) * RandomDistancePercent / 100 / 2, Mathf.Abs(Y.Min - Y.Max) * RandomDistancePercent / 100 / 2);
Vector2 lastPosition = Vector3.zero;
for (int i = 0; i 100)
{
break;
}
} while ((lastPosition.x + Distance.x > x && x > lastPosition.x - Distance.x) && (lastPosition.y + Distance.y > y && y > lastPosition.y - Distance.y));
lastPosition = new Vector2(x, y);
_particle.transform.parent = transform;
_particle.transform.localPosition = new Vector2(x, y);
});
}
}
}

ต่อมาเราก็ AddComponent ให้ Particle ที่เราอยากให้มันเล่นซ้ำๆนะครับ ตัวอย่าง
Untitled

จะอธิบาย Config ใน Inspector ทีละตัวนะครับ
Particle: คือ Particle ที่เราอยากให้เล่นซ้ำๆ ครับ ให้ลาก prefab particle มาใส่ในช่องนี้นะครับ
Count: คือจำนวนครั้งที่อยากให้ Particle เล่นครับ
Time: คือระยะเวลาหน่วงระหว่าง Particle ครับ
X.min: คือระยะน้อยที่สุดในแกน x ที่จะ Random จุดเกิด
X.max: คือระยะมากที่สุดในแกน x ที่จะ Random จุดเกิด
Y.min: คือระยะน้อยที่สุดในแกน y ที่จะ Random จุดเกิด
Y.max: คือระยะมากที่สุดในแกน y ที่จะ Random จุดเกิด
Random Distance Percent: คือ ระยะ(เป็นเปอร์เซนของระยะ min, max ที่ตั้งไว้) ที่จะไม่ให้ Particle เกิดใกล้กันครับ

จริงๆแล้ว Script random จุดเกิดของ GameObject ต่างๆนั้นมันไม่ได้ยากอะไรหรอกครับ แต่ข้อดีของ Script นี้ก็คือ สามารถกำหนดได้ว่า ไม่ให้ GameObject ที่ เกิดติดๆกัน อยู่ใกล้กันมากกว่ากี่เปอร์เซนของพื้นที่ ที่เรากำหนดไว้ข้างต้นครับ

[Lua] ฟังก์ชั่นรีเทิร์นหลายค่าและฟังก์ชั่นแบบรับค่าไม่ต้องครบตาม Arguments by

31
Mar
0

เนื่องจากเพิ่งมาเขียน Lua เดือนนี้ ก็มีโค้ดที่เกี่ยวกับฟังก์ชั่นที่ช่วยให้การทำงานสะดวกสบายขึ้นมานำเสนอฮะ

อันแรก ฟังก์ชั่นในลัวร์รีเทิร์น 2 ค่า อันนี้ไม่แน่ใจว่าภาษาไหนทำได้บ้างแต่จากที่เคยเขียนมาเพิ่งเจอในภาษานี้ครับ อเมซซิ่งมากๆ
local a,b = 1,2
function test2Params(x,y)
return x+1,y+2 --รีเทิร์นสองพารามิเตอร์
end
print('local a,b:'..a..','..b)
a,b = test2Params(a,b)
print('test2Params(a,b):'..a..','..b)

ถัดมาอันนี้เป็นวิธีอ้อม เนื่องจากเราไม่สามารถกำหนด Default Parameter ลงไปในการประกาศฟังก์ชั่นตรงๆ แบบ PHP/AS3 ได้ และยังไม่สามารถ Override ฟังก์ชั่นแบบ C# ได้ แต่สามารถรับไม่ครบมาเช็คค่าด้านในแบบนี้ดื้อๆได้เลยครับ
function testOptionalParams(x,y) -- รับสองตัวแปร
if (y == nil ) then -- ถ้าส่งมาแค่ x (y ไม่ส่งมา) ก็ให้ y เป็นสักค่า
y = 0;
end
return x+y
end
a = testOptionalParams(a)
print('testOptionalParams(a):'..a)
a = testOptionalParams(a,b)
print('testOptionalParams(a,b):'..a)

จากโค้ดทั้งสองชุดด้านบน รันแล้วจะได้ผลลัพธ์ดังนี้ครับ

local a,b:1,2
test2Params(a,b):2,4
testOptionalParams(a):2
testOptionalParams(a,b):6

[Flex] วิธีการทำให้เกมของเราสามารถเปลี่ยนฟอนท์แบบตอน Run Time ได้ by

28
Feb
0

โดยปกติแล้วในเกมจะใช้ฟอนท์หลักๆ 1 ฟอนท์ แต่ที่นี้ปัญหามันเกิดเมื่อเราทำ Localize ซึ่งฟอนท์ของเรานั้นไม่ได้ครอบคลุมตัวหนังสือของทุกภาษาจึงทำให้ต้องมีการเปลี่ยนฟอนท์ขณะรันไทม์ขึ้นครับ (เพราะต้องรอรับข้อมูลก่อนว่าผู้เล่นเลือกภาษาใดมา)
• ส่วนแรกโดนปกติแล้ว Flex เราจะเตรียม css มาไว้ให้ในไฟล์หลักอยู่แล้ว แต่ถ้ายังไม่มีก็สร้างขึ้นตามนี้ครับ

• จากนั้นก็ใส่ฟอนท์ที่จำเป็นตามปกติ แล้วตามด้วย css class ทิ้งไว้ดังนี้

@namespace mx "library://ns.adobe.com/flex/mx";
@namespace s "library://ns.adobe.com/flex/spark";
@font-face
{
fontFamily: "2005_iannnnnCPU";
src: url("/assets/fonts/2005_iannnnnCPU.ttf");
embedAsCFF: true;
}
@font-face
{
fontFamily: "Tahoma";
fontWeight: bold;
src: url("/assets/fonts/tahomabd.ttf");
embedAsCFF: true;
}
@font-face
{
fontFamily: "Tahoma";
src: url("/assets/fonts/TAHOMA.TTF");
embedAsCFF: true;
}
@font-face
{
fontFamily: "Impact";
src: url("/assets/fonts/impact_0.ttf");
embedAsCFF: true;
}
@font-face
{
fontFamily: "AgencyGP";
src: url("/assets/fonts/dY_AgencyGP.ttf");
embedAsCFF: true;
}
@font-face
{
fontFamily: "-Layiji TaMaiTine1";
src: url("/assets/fonts/layiji_TarMineTine1.ttf");
embedAsCFF: true;
}
@font-face
{
fontFamily: "Arial";
src: url("/assets/fonts/arial.ttf");
embedAsCFF: true;
}
@font-face
{
fontFamily: "Arial";
fontWeight: bold;
src: url("/assets/fonts/arialbd.ttf");
embedAsCFF: true;
}
.langFontStyle{}
.fontSize12{}
.fontSize18{}
.fontSize20{}
.fontSize21{}
.fontSize22{}
.fontSize24{}
.fontSize25{}
.fontSize27{}
.fontSize28{}
.fontSize30{}
.fontSize31{}
.fontSize32{}
.fontSize33{}
.fontSize34{}
.fontSize35{}
.fontSize36{}
.fontSize38{}
.fontSize39{}
.fontSize40{}
.fontSize42{}
.fontSize44{}
.fontSize45{}
.fontSize46{}
.fontSize48{}
.fontSize49{}
.fontSize50{}
.fontSize52{}
.fontSize54{}
.fontSize56{}
.fontSize60{}
.fontSize64{}
.fontSize72{}
.fontSize100{}
.fontSize120{}
.fontSize128{}

ซึ่งที่เขียนเตรียมไว้เยอะๆเพราะเราจะต้องเขียนเผื่อขนาดฟอนท์ที่จะใช้ทั้งหมดในโปรเจ็คนั่นเอง (หรือจะมาเขียนเพิ่มเองทุกครั้งที่มีไซส์ใหม่ก็ได้)

• จากนั้นในไฟล์ Application หลัก โดยปกติจะมี  <fx:Style source=”Main.css” /> แต่ถ้ายังไม่มีก็ให้ใส่ก่อน <fx:Script> ครับ
• ทีนี้ก็มาถึงส่วนตั้งค่าละ

if(lang=="en"||lang=="th"){ //ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือไทย
styleManager.getStyleDeclaration(".langFontStyle").setStyle("fontFamily","2005_iannnnnCPU"); //ใช้ฟอนท์นี้
for(i=0;i<200;i++){
if(styleManager.getStyleDeclaration(".fontSize"+i)!=null)
styleManager.getStyleDeclaration(".fontSize"+i).setStyle("fontSize",i); //รันแก้คลาสชื่อนี้ทั้งหมดให้เป็นขนาดที่ใส่เลขไว้
}
}
else{ //ถ้าเป็นภาษาอื่นๆใช้ฟอนท์นี้และเซ็ทค่าต่างๆ
styleManager.getStyleDeclaration(".langFontStyle").setStyle("fontFamily","Arial");
styleManager.getStyleDeclaration(".langFontStyle").setStyle("fontWeight","bold");
for(i=0;i<200;i++){
if(styleManager.getStyleDeclaration(".fontSize"+i)!=null)
styleManager.getStyleDeclaration(".fontSize"+i).setStyle("fontSize",i/2);
}
}

• จากนั้นในแท็กต่างๆของเราที่ปกติใช้ property fontFamily=”xxx” fontSize=”yyy” ก็มาใช้เป็น styleName=”langFontStyle fontSize44″ เท่านี้แหละครับ

วิธีการทำให้จอขยาย/ย่อให้ตรงกับ Aspect Ratio ที่เราต้องการ by

31
Jan
0

หลังจากเมื่อสองเดือนก่อนได้เขียนบล็อคเรื่อง Anchor แบบที่ทำให้ชิดขอบจอไปแล้ว [ที่นี่ http://blog.levelup.in.th/2014/11/30/ngui-anchor-tutorial/] ตอนนี้ถ้าเราอยากให้ Aspect Ratio มันคงที่ล่ะ? บางส่วนในเกมของเราอยากให้ถูกจำกัดอยู่ในขนาด Aspect Ratio เดิม อาจจะมีเหตุผลทางส่วนต่างๆในจอไม่เหมาะกับการถูกขยายได้ หรือภาพหลังฉากจำกัดไว้ที่ขนาดนี้ การ Lock Aspect Ratio จึงจำเป็น ซึ่งถ้าเราไม่ใส่โค้ดใดๆ ตัวเกมมันก็จะอยู่ตรงกลางจอ ถ้าใช้จอที่ขนาดใหญ่กว่าก็จะมีขอบสีดำที่ไม่มีอะไรทุกด้าน วันนี้เลยจะมาบอกวิธีทำให้ตัวเกมขยายมาชิดขอบจอจนเหลือขอบดำแค่ ซ้ายขวา หรือไม่ก็ บนล่างเท่านั้น ซึ่งมีทางเดียวคือเราต้องปรับ Anchor ในตอน Runtime ครับ

[โค้ดตัวอย่าง]

• ให้เราสร้างสคริปใหม่ขึ้นมาแล้วแปะไว้กับ UIWidget ตัวนอกสุดที่เราจะทำการ Lock Aspect Ratio

• ในสคริปจะมี Class ที่มีไส้ในแบบนี้ครับ

public float fixedAspectRatio; //เป็น Aspect Ratio ที่เราต้องการ ถูกเซ็ทมาจาก Inspector
void Update(){
float aspect = 1f * Screen.width / Screen.height; //Aspect Ratio ปัจจุบันของหน้าจอ
if (aspect > fixedAspectRatio ) //ถ้าเรโชปัจจุบันมากกว่าที่เราต้องการ (3:4 > 2:3) สั่งให้ UIWidget ของเรายึดตามแนวตั้งเป็นหลัก
this.gameObject.GetComponent().keepAspectRatio = UIWidget.AspectRatioSource.BasedOnHeight;
else //หรือถ้าเรโชปัจจุบันมากกว่าที่เราต้องการ (9:16 < 2:3) สั่งให้ UIWidget ของเรายึดตามแนวนอนเป็นหลัก
this.gameObject.GetComponent().keepAspectRatio = UIWidget.AspectRatioSource.BasedOnWidth;
this.gameObject.GetComponent().aspectRatio = fixedAspectRatio; //แล้วก็จัดการใส่ Aspect Ratio ใหม่เข้าไปเลย
}

เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ!!

จอขนาด 2:3 ปกติ

จอขนาด 9:16 (ส่วนสูงเกิน 2:3)

จอขนาด 3:4 (กว้างเกินขนาด 2:3)

Unity Debugging(2) by

31
Jan
0

เคยไหม เวลาที่อยากให้ Object บางตัว โผล่ออกมา หรือหายไป แต่มันดันไม่เป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็น บางทีมันดันมี Object ที่อยากให้หายไปตอนนี้แต่มันดันโผล่มา หรือไม่ยอมหายไป เอ้า ทีนี้จะทำยังไงล่ะ!! วันนี้เลยจะมาบอกวิธีการที่ใช้หาว่า Object ตัวนั้นๆ มันหายไป หรือโผล่มาตอนไหนบ้าง แล้วถูกสั่งให้หายไปหรือ โผล่มาโดย Code บรรทัดไหนเป็นคนสั่ง

1. ก่อนอื่นเลยให้สร้าง Script แล้วใส่ Method ตามนี้

void OnEnable(){
Debug.LogError("OnEnable");
}
void OnDisable(){
Debug.LogError("OnDisable");
}

2. Add Script ที่เราสร้างใหม่นี้ไปใส่กับ Object ที่ต้องการจะดูว่ามันหายหรือโผล่มาตอนไหน
3. คราวนี้เมื่อ Object ตัวนี้ หายไป หรือโผล่มา ก็จะมี ข้อความ OnEnable หรือ OnDisable พ่นออกมา พร้อมกับ Call Stack ด้วย ทำให้เรารู้ได้ทันทีว่า Object นี้หายไปเพราะอะไร นั่นเองงง