สร้างรูปซ้ำๆวนเป็นวงกลมใน ai by

19
Jan
0

บางทีถ้าต้องการสร้างรูปกราฟฟิคที่อัดอยู่ในวงกลม เป็นแฉกๆ แต่ละด้านเท่าๆกัน

สามารถทำได้โดยไม่ต้องจับหมุนทีละชิ้น แต่ วาดทีเดียวแล้วโปรแกรมหมุนให้เราเลยต่อกันสวยงาม

เริ่มต้นด้วยการสร้าง วงกลมขึ้นมาก่อน เป็นกรอบนอก

01301

จากนั้นไปที่หน้าต่าง apprearance

01302

เลือกใส่ effect ให้ layer’

01303

เลือก Distort&Transform >> Transform

01304

จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมา ตั้งค่าตรง 1 คือจะให้วัตถุหมุนกี่ องศา 2 คือ ต้องการกี่ชิ้น (ไม่รวมชิ้นที่วาด) เช่นต้องการ 6 ชิ้นล้อมวงกลม

ต้องตั้งค่าที่ องศาเป็น 60 จำนวนชิ้นแค่ 5 เพราะ เราจะวาดเองอีก 1 ชิ้นให้โปรแกรมก๊อป 5 ชิ้น

01305

จากนั้นไปวาดรูปในวงกลม

01306

โปรแกรมจะก๊อปให้เราอีก 5 ชิ้น

01307

อยากเพิ่มตรงไหน มันจะก๊อปให้อีก 5 ชิ้นรอบๆ วงกลมตามที่เราตั้งค่าไว้

01308

เติมไปเรื่อยจนได้ลายที่ต้องการ

01309

ลองไปปรับใช้กันดูเพราะสามารถเอาไปใช้วาดพวกวงแหวนที่มีแพทเทิร์นล้อมๆ ได้โดยการวาดทีเดียว

ไม่ต้องก๊อปไปหมุนเองให้กลุ้มใจจ้า

[Unity][Editor] แก้ไขค่าของตัวแปรในหลาย Object by

31
Dec
0

เคยไหม เวลาที่อยากแก้ไขค่าของตัวแปรไหนซักตัว แต่ Unity ดันไม่ยอมให้แก้ใน Multi-object mode ดังรูป
1

วันนี้เรามีวีธีแก้ไขมานำเสนอ โดยการใช้ Editor นี่คือตัวอย่าง code

[MenuItem ("LevelUp/Spine/Set Scale to 1", false, 151)]
static void SetScaleTo1 ()
{
Object[] aObj = Selection.objects;
foreach (Object obj in aObj) {
((SkeletonDataAsset)obj).scale = 1;
}
}

เวลาใช้ก็ให้เราเลือก object ทั้งหมดที่อยากแก้ไขค่าแล้วกดใช้งาน code ใน Editor จบบบ
2

ทำลายกระดาษยับด้วย PS by

30
Dec
0

1.เริ่มแรกสร้าง layer ขึ้นมา จากนั้นไปที่ Gradient Tool (G) เลือกแบบสุดท้ายรูปดาว ปรับเป็นโหมด Difference ตามภาพ
1

2.จากนั้นใช้เม้าส์ลากที่หน้ากระดาษ (ตรงนี้ให้ลากซ้ำๆจนเป็นดูเป็นรอยยับ)
2

3.ไปที่ Filter > Stylize > Emboss… ปรับค่าตามใจชอบกด OK
3
3-1

เท่านี้ก็ได้ลายยับเป็นอันเสร็จ
4

การแก้ปัญหาการโหลดรูปโปรไฟล์ Facebook ใน iOS ไม่ได้เพราะติดการ Redirect by

30
Nov
0

หลังจากที่อัพ iOS + XCode เวอร์ชั่นใหม่แล้ว ทำให้เกิดปัญหา
ซึ่งจาก Error แล้วเดาได้ว่าทาง iOS ไม่ยอมให้มีการโหลดรูปจาก url ที่มีการ redirect แล้ว
เลยมีวิธีแก้ไขดังนี้ครับ

โค้ดเดิม

IEnumerator LoadPictureWWW(string url)
{
WWW www = new WWW(url);
yield return www;
Material mat = new Material(Shader.Find("Unlit/Transparent Colored (AlphaClip)"));
mat.mainTexture = www.texture;
UITexture _uit = gameObject.GetComponent();
if (_uit == null)
{
Debug.Log("playerWWW == null");
gameObject.AddComponent();
}
this.GetComponent().material = mat;
}

ตามด้านบนวิธีเก่าจะโหลดไม่สำเร็จเพราะยิงไปแล้วโดน Redirect แต่ทาง iOS จะไม่ทำการ Redirect ต่อทำให้ www.texture ไม่ได้ค่าออกมา
วิธีการแก้ไขคือเราต้องยิง url ไปรอบนึงแล้วเอา Result มาดูค่า url ที่ได้จากการ redirect แล้วมาเพื่อยิงเองต่ออีกครั้งนึงดังนี้


public static IEnumerator _loadFacebookProfileImage (string userId, UITexture texture, int size)
{
string url = string.Format ("https://graph.facebook.com/{0}/picture?width={1}&height={1}&redirect=false", userId, size);
WWW www1 = new WWW (url);
yield return www1; //ทำการยิงครั้งแรก
if (string.IsNullOrEmpty (www1.error)) {
JSONNode result = JSON.Parse (www1.text) //แปลง return ที่ได้มาแล้วแกะข้อมูล;
string realUrl = result ["data"] ["url"]; //เอาข้อมูล data.url มาใช้ยิงอีกครั้ง
WWW www2 = new WWW (realUrl);
yield return www2; //ยิงครั้งที่สอง จะได้ข้อมูลรูปตามปกติ
Material mat = new Material (Resources.Load ("EmptyMaterial", typeof(Material)) as Material);
if (string.IsNullOrEmpty (www2.error))
mat.mainTexture = www2.texture;
else
Debug.LogError ("_loadFacebookProfileImage www2 Error: " + www2.error);
if(texture != null) texture.material = mat;
} else
Debug.LogError ("_loadFacebookProfileImage www1 Error: " + www1.error);
}

เพียงเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับ

วิธีติดตั้ง Unity Prefab editor และแหล่งที่อยู่ by

30
Nov
0

เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นสำหรับการทำงานกับ Prefab ใน unity และเนื่องจากเคยติดตั้งไว้นานแล้วจนลืมว่าติดตั้งยังไงในโปรเจคใหม่
จึงได้เขียนบล๊อกไว้เตือนความจำ บวกกับเอาตัวรอดสำหรับเดือนที่โนไอเดีย อันดับแรกเข้าไปที่ลิงค์นี้

อย่างที่เห็นว่า code ตรงนี้เป็นของคุณ Beck Sebenius ได้เขียนเอาไว้ตั้งแต่ปี 2013 ซึ่งใช้งานได้ดีจนลืมไปเลยว่าหามาจากที่ไหน
กด Download ที่มุมซ้ายล่างของ bitbucket ทำการ unzip มันออกมาก่อน ลากโฟลเดอร์ Editor เข้าไปไว้ใน Asset ของ Unity
วางเสร็จ Code จะติดตั้งตัวเอง เวลาใช้งานให้ไปคลิกขวาที่ Prefab แล้วเลือก Edit Prefab หรือกด Ctrl + E

บางทีอาจเจอบั๊คเพราะ Code สร้าง Scene ไม่ได้ ให้เราไปที่โฟลเดอร์ Editor แล้ว สร้าง Scene เปล่า ชื่อ PrefabEditor แทน

Code จะทำการสร้าง Scene ชั่วคราวขึ้นมาให้เข้าไปแก้ไข Prefab เมื่อแก้ไขเสร็จกด save หรือ Exit editor แล้วสั่ง Save
ก็จะเป็นการแก้ไข Prefab อันนั้นโดยไม่ต้องไปลากใส่ Scene อื่นให้ลืมเอาออกเลย