การเช็คข้อมูล base64 ที่ถูกแปลงมาจากรูป by

31
May
0

ในการส่งข้อมูลรูปไปให้ php เราต้องทำการแปลงข้อมูลก่อนโดยทาง php ของผมรับข้อมูลเป็นรูปแบบ base64 เพื่อไป decode โดยถ้าเป็นข้อมูล String ต่างๆเรายังดักเช็คก่อนทำการส่งได้ แต่ในที่นี้เป็นรูปเราจำเป็นต้องสร้าง BitmapImage และใช้เป็น ImageSnapshot ก่อนถึงจะส่งค่าได้ การเช็ครูปภาพของเราจึงต้องมีการใช้ตัวช่วยครับ

 • ขั้นแรก เราก็ทำการดักข้อมูลที่แปลงแล้วของเราก่อน โดย debug break หรือ trace ก็ได้แต่ต้องนำมาให้ครบ ไม่งั้นจะพังเอานะครับ
 • ข้อมูลรูปที่ถูก encode มาอยู่ในรูปแบบของ String

  ข้อมูลรูปที่ถูก encode มาอยู่ในรูปแบบของ String

 • ต่อไปเราก็Copyข้อมูลนั้นมาใช้ในลิ้งค์นี่ครับ base64-decoder-encoder
 • จากนั้นก็ทำการตั้งค่าต่างๆ ดังนี้ครับ
  1. - Paste ข้อมูลที่เป็น String ที่เราได้ดักมาลงใน Textbox เลยครับ
   - What to do with the source data เลือกเป็น decode
   - Output data เลือกเป็น export to a binary file, filename: เลือกใส่ชื่อไฟล์เลยครับเนื่องด้วย default ของมันเป็น .txt เราก็เปลีย่นเป็นชื่อรูป+จุด+นามสกุลไฟล์ของเราได้เลยตามรูปครับ

  64_2
  64_3

   จากนั้นกด Convert the source data เว็ปเบราเซอร์ของเราก็จะทำการเซฟรูปมาให้ครับ

  64_4

  ไฟล์ที่ได้

  ไฟล์ที่ได้

  เท่านี้เราจะตรวจสอบข้อมูลรูปที่เราจะส่งให้ php ได้แล้วล่ะครับ

  วิธีการทำให้เกมเฟลกซ์เป็นแบบเต็มจอ by

  30
  Sep
  0

  จากประสบการณ์เกม Flex ที่ผ่านมา ที่ตอนแรกคิดว่าการกดเต็มจอคงเป็นอะไรที่ไม่ยาก ก็ต้องมานั่งงมพอสมควร วันนี้เลยจะมาบอกวิธีการทำใหเกมของเราเป็นแบบเต็มจอ(ฟูลสกรีน)ให้ครับ

  โดยตอนแรกโค้ดที่คิดไว้เป็นดังนี้

  public function setFullscreen():void {

  stage.displayState = StageDisplayState.FULL_SCREEN; //ทำให้เต็มจอ

  }

  public function unsetFullscreen():void {

  stage.displayState = StageDisplayState.NORMAL; //ทำให้กลับเป็นปกติ

  }

  แต่ปรากฎว่าผลที่ได้คือเข้าโหมดฟูลกรีนจริงครับ แต่ตัวเกมยังขนาดเท่าเดิมชิดมุมซ้ายบนของจอ

  ที่นี้เราจะทำอย่างไรให้ Flex เกมของเราขยายเต็มจอ ก็ทำตามนี้เลยครับ

  public function setFullscreen():void {

  stage.align = StageAlign.TOP; //สั่งให้ตัวเกมจัดกลางจอชิดด้านบนก่อนครับ

  stage.displayState = StageDisplayState.FULL_SCREEN;

  }

  public function unsetFullscreen():void {

  stage.align = StageAlign.TOP_LEFT; //ให้เกมไปชิดซ้ายบนตามปกติ

  stage.displayState = StageDisplayState.NORMAL;

  }

  ทีนี้เราก็ทำการขยายขนาดของเกมดังนี้ครับ

  public var DEFAULT_WIDTH:int = 760; //ค่าความกว้างพื้นฐานของตัวเกม เซ็ทไว้เท่ากันกับ Group ที่ครอบทั้งเกมไว้ด้วย

  public var DEFAULT_HEIGHT:int = 600; //เช่นเดียวกันกับความสูง

  public function setFullscreen():void {

  stage.align = StageAlign.TOP;

  stage.displayState = StageDisplayState.FULL_SCREEN;

  allApp.width = stage.width; // allApp ของผมคือ Group ที่ครอบตัวเกมทั้งหมดไว้ครับเราก็ทำการขยายมันให้เท่ากัน stage.width ซึ่งก็มีค่าเท่ากับความกว้างของจอในขณะนั้นแล้ว

  allApp.height = stage.height; //เช่นเดียวกับบรรทัดก่อนหน้าแต่เป็นความสูง

  }

  public function unsetFullscreen():void {

  stage.align = StageAlign.TOP_LEFT; //ให้เกมไปชิดซ้ายบนตามปก

  ติstage.displayState = StageDisplayState.NORMAL;

  allApp.width = DEFAULT_WIDTH; //สั่งให้ค่ากลับเป็นค่าพื้นฐาน

  allApp.height = DEFAULT_HEIGHT; //เช่นกันกับความกว้าง

  }

  ที่นี้ขนาดของหน้าจอเกมก็จะถูกต้องแล้ว ที่เหลือก็แค่ทำการปรับขนาดของส่วนต่างๆในเกม เช่นบาร์ด้านบนและล่าง และการขยายตัวเกม

  public function setFullscreen():void {

  stage.align = StageAlign.TOP;

  stage.displayState = StageDisplayState.FULL_SCREEN;

  allApp.width = stage.width;

  allApp.height = stage.height;

  component.scaleX = stage.height/DEFAULT_HEIGHT; //ทำการขยายขนาดขอคอทโพเนนท์ตัวหนึ่งๆ ซึ่งจะทำให้มีขนาดเท่ากับจอที่ทำการขยายแล้วด้วยสเกลเมื่อเทียบกับขนาดจอแล้วมีขนาดเท่าเดิม

  component.scaleY = stage.height/DEFAULT_HEIGHT; // ที่ต้องใช้ height มาคำนวนไม่ใช้ width เพราะ Resolution ของจอคอมพิวเตอร์จะมีด้านกว้างมากกว่าด้านสูงดังนั้นวัตถุที่มีขนาดใหญ่เท่าขนาดเกมก่อนหน้าก็จะพอดีกับความสูงของขนาดจอครับ

  component.x -= ((component.width*stage.height/DEFAULT_HEIGHT) – (component.width))/2; //ทำการเลื่อนแกน x ของวัตถุต่างๆ จากที่ยกตัวอย่างจะเป็นวัตถุที่ขนาดเต็มจอ ทำให้ไม่ต้องเลื่อนแกน y

  //จากนั้นเราก็ทำการปรับค่าส่วนต่างๆของเกมให้ตรงกับที่ต้องการครับ

  }

  public function unsetFullscreen():void {

  stage.align = StageAlign.TOP_LEFT; //ให้เกมไปชิดซ้ายบนตามปก

  ติstage.displayState = StageDisplayState.NORMAL;

  allApp.width = DEFAULT_WIDTH;

  allApp.height = DEFAULT_HEIGHT;

  component.scaleX = 1; //ปรับกลับเป็นขนาดปกติ component.scaleY = 1;

  component.x = 0; //เลื่อนกลับที่ปกติ

  //ทำตรงข้ามกับด้านบน

  เท่านี้เราก็จะมีฟังก์ชั่นการปรับเต็มจอที่ใช่ได้แล้วล่ะครับ