สร้างภาพให้มีมิติด้วย Mesh tool by

17
Jan
0

Mesh tool ในโปรแกรมIllustrator ช่วยให้ผิวของชิ้นงานดูมีมิติเมื่อกำหนดสีอย่างเหมาะสม เป็นการสร้างตาข่ายแบบอิสระ โดยการกำหนดจุดตัดแต่ละจุดของเส้นตาข่าย ก่อนสร้างควรกำหนดสีของชิ้นงานก่อนนะคะ

…ลองมาวาดพริกหวานกัน

- อันดับแรก วาดรูปตัวพริกขึ้นมาก่อน อันนี้จะใช้ Ellipse tool หรือวงกลมลากลงไปเพื่อให้ชิ้นงานเป็นภาพชิ้นเดียวจะได้กำหนดจุดของ mesh tool ได้ แล้วก็ปรับนั่นนิดนี่หน่อยโค้งไปโค้งมา