เปลี่ยนภาพกลางวัน ให้เป็นภาพกลางคืน ด้วยPhotoshop by

31
Oct
0

ในกรณีที่ต้องการแก้ไขงาน(เร่งด่วน) ในการเปลี่ยนภาพกลางวัน ให้กลายเป็นภาพกลางคืน แต่ขี้เกียจลงมือวาดใหม่

ทำได้โดย

1.เปิดไฟล์ภาพต้นฉบับ(ภาพตอนกลางวัน)

2. Selection ส่วนที่เป็นท้องฟ้า เสร็จแล้วกดปุ่ม G เทสีฟ้าลงไปในส่วนที่ Selection

3. กดปุ่ม G เทสี      ลงไปบนภาพ  และเปลี่ยนโหมดสี เป็น Hard Light

5 กด Ctrl+U เปลี่ยนสี เพื่อให้ดูเสมือนว่า เป็นกลางคืนให้มากที่สุด

6. Selection ส่วนที่เป็นท้องฟ้า ตกแต่ง…เพื่อสร้างบรรยากาศให้กับภาพ

โดยการกดปุ่ม Shift+G เพื่อไล่สี(เลือกสีที่ดูแล้วเสมือนว่าเป็นกลางคืน)

7. สร้างบรรยากาศเพิ่มเติม

เลือกสี    แล้วกดปุ่ม Shift+G เพื่อไล่สีด้านที่เป็นลำแสง ดังตัวอย่าง

เสร็จแล้วทำการเปลี่ยนโหมด เป็น Screen

8. ตกแต่งเพิ่มเติม

*ตัวอย่างขั้นต้นนี้ ไม่ได้เป็นการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 100%

***ในการเปลี่ยนภาพกลางวัน ให้กลายเป็นกลางคืนนั้น สิ่งสำคัญที่สุด คือ การหาภาพที่มีบรรยากาศกลางคืนจริงๆ มาเป็นแบบ เพื่อง่ายต่อการปฏิบัติงาน

Enjoy this article?

Consider subscribing to our RSS feed!

ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

RSS feed for comments on this post