วิธีดึงข้อมูลจาก excel มาใช้งานใน php โดย PHPExcel by

31
Jul
0

เนื่องจากไม่ได้อยู่หน้าเครื่องทำงานจริง จึงขอข้ามขั้นตอนการติดตัังไปไว้เดือนหน้านะครับ(กั๊กว่างั้น)
วิธิใช้นี้เป็นการทำงานผ่าน Code igniter นะครับ เริ่มต้นด้วยการประกาศค่าของ Reader กันเลย
ชุดแรกให้ประกาศไว้ใน function __construct() ครับ


$inputFileType = PHPExcel_IOFactory::identify($file_path);
$objReader = PHPExcel_IOFactory::createReader($inputFileType);
$objReader->setReadDataOnly(TRUE);
$this->xlsx = $objReader->load($file_path);

  • บรรทัดแรกเป็นการหาประเภท file ครับ ถ้าไม่รู้ ไม่อยากรู่้ หรือขี้เกียจก็ประกาศไว้อย่างงี้ให้โปรแกรมมันไปหาเอาเองหล่ะกัน
  • บรรทัดต่อมาเป็นการกำหนดให้สร้าง reader ตาม file type ที่ได้มาจาก identify
  • บรรทัดที่สามใส่ไว้ถ้าต้องการแค่ดึงข้อมูลออกมาจาก excel ครับ ลดการทำงานของ function ประหยัดทรัพยากร
  • แล้วก็ทำการสั่งโหลด file ใส่ตัวแปลเอาไว้ครับ อย่าลืมประกาศ ตัวแปลเพื่อจะได้ใช้งานทีเดียวครับ

ชุดต่อมาเป็นการใช้งานภายใน function

$this->xlsx->setActiveSheetIndex(0);
$data = $this->xlsx->getActiveSheet()->toArray(null, true, true, true);

  • บรรทัดแรกใช้ตั้งค่า active sheet ครับ เริ่มนับจาก 0
  • บรรทัดที่สองก็ทำการดึงค่า active sheet มาใส่ไว้ใน ตัวแปล array เพื่อใช้งานใน php กันต่อไปครับ

วิธีอ้างถึงข้อมูลคือ $data[แถว][คอลัมน์] เช่น $data[0]['A']

Enjoy this article?

Consider subscribing to our RSS feed!

ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

RSS feed for comments on this post