เทคนิคเล็กๆของถังสี by

31
Dec
0

เริ่มต้นด้วยการเพ้นแบบแยกเลเยอร์
01

จากนั้นตั้งค่าถังสีตามรูปข้างล่างและเลือกเลเยอร์บนสุดแล้วเทสีลงบนพื้นที่ขาว
02_1
02

จะเห็นได้ว่าสีทับเลเยอร์ล่างทั้งหมด

—————————————————-

ลองตั้งค่าถังสีตามภาพแล้วทดลงเทลงบนพื้นที่ขาวอีกครั้ง

03_1

03

จะเห็นว่า พื้นที่ขาวทั้งหมดถูกเททับ แต่สีจะไม่ทับภาพ

—————————————————

จากนั้นลองตั้งค่าเลถังสี และตั้งค่าเลเยอร์ตามภาพแล้วทดลองเทสีบนพื้นที่สีขาวดู

04_1

05

 04 

จะเห็นได้ว่า มีเฉพาะเลเยอร์ที่เราเลือกเท่านั้นที่เปลี่ยนสี
แม้เราจะคลิกถังสีลงบนพื้นที่ที่เราไม่ได้วาดอะไรลงไปบนเลเยอร์นั้นก็ตาม

เอาไปลองใช้กับงานที่ต้องเปลี่ยนสีหลายๆแบบได้ครับผม

06

Enjoy this article?

Consider subscribing to our RSS feed!

ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

RSS feed for comments on this post