การผูก bone กับภาพเข้าด้วยกันใน Spine by

28
Jun
0

 

หลังจากเราได้รู้วิธีสร้าง skeleton กันไปแล้ว ต่อมาเราจะเรียนรู้วิธีผูก skeleton กับภาพเข้าด้วยกัน

1 เตรียมภาพคาแรคเตอร์ที่เราต้องการทำอนิเมท

sample27a

2 แบ่งชิ้นส่วนตัวละครออกเป็นส่วนตามส่วนที่เคลื่อนไหวได้ โดยวาดส่วนที่ถูกชิ้นอื่นบังให้เต็มด้วย ดังเช่นนี้ เซฟทั้งหมดเข้าโฟลเดอร์เดียวกัน

sample27b

3 เปิด Spine ขึ้นมา ที่เมนู Image นี่เป็นตัวที่จะชี้ไปยังโฟลเดอร์ภาพต้นทาง โดยเราจะเลือกโฟลเดอร์ที่ Browse

sample27c

4 เมื่อเลือกโฟลเดอร์ต้นทางแล้ว รายชื่อภาพในโฟลเดอร์จะแสดงขึ้นมา ไอคอนสีแดงคือภาพที่ยังไม่ถูกใช้ในโปรเจค ส่วนภาพที่ถูกใช้แล้วจะแสดงด้วยสีเขียว

sample27d

5 ลากไฟล์ลงมาบน work space เรียงลำดับบนล่างที่ Draw Order

sample27e

Tip : เราสามารถใช้สคริปของโฟโตชอปหรืออิลลัสที่ทาง Spine แถมมา สร้างไฟล์ json ที่ระบุตำแหน่งและลำดับเลเยอร์ของภาพชิ้นส่วนแต่ละชิ้น และ import data เข้ามาได้ โดยกดที่นี่ โดยภาพที่ถูกอิพอร์ตเข้ามาจะเรียงลำดับบนล่างแบบเดียวกับในไฟล์โฟโตชอปหรืออิลลัสต้นฉบับ

sample27f

6 สร้าง bone ตามชิ้นส่วนของตัวละครโดยคำนึงตามวิธีดังนี้ http://goo.gl/VyMiY9

sample27g

7 เมื่อทำแล้ว ชิ้น bone และชิ้นของภาพจะถูกแสดงไว้ที่นี่

sample27h

8 เราสามารถคลิกเมาส์ลากชื่อไฟล์ภาพแต่ละชิ้นเข้าไปในชิ้น bone

sample27i

9 เมื่อเราขยับ/ หมุน/ ย่อ/ ขยาย bone แต่ละชิ้น ภาพที่ผูกอยู่ก็จะขยับตามไปด้วย

sample27j

Enjoy this article?

Consider subscribing to our RSS feed!

ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

RSS feed for comments on this post