[C#] วิธีการ Overload ตัว Operator (+ – * / > = <= == !=) by

31
Aug
0

เนื่องจากได้เขียน Class ค่าเงินขึ้นมา ซึ่งทำไว้รองรับปริมาณหน่วยเงินจำนวนมากๆ ทำให้ต้องมีการเขียน Overload พวกตัวคำนวน ตัวเปรียบเทียบทั้งหลายขึ้นมาใหม่ เพราะค่าของค่าเงินไม่ได้เก็บไว้ในตัวแปรเพียงตัวเดียว วิธีการ Overload ก็ไม่ยาก ตัวอย่างดังนี้ฮะ ( Currency เป็นชื่อ Class ใหม่)

Overload ตัวคำนวน +, -, *, /

public static Currency operator +(Currency c1, Currency c2)
{
Currency cResult = new Currency();
/**
คำนวนค่า
*/
return cResult; //ส่งค่ากลับ
}

Overload ตัวเปรียบเทียบ >, <,  >=, <=, ==, !=

public static Currency operator >(Currency c1, Currency c2)
{
if (/* เงื่อนไขใหม่ที่เปรียบเทียบค่า */)
return true;
else
return false;
}

ง่ายๆเท่านี้แหละครับ

แค่ต่อเน็ตก็ไดคัทฉากหลังภาพออกได้ง่ายจัง by

31
Aug
0

ไม่มีโปรแกรมก็ไม่เป็นไร เพราะเดี๋ยวนี้ทำออนไลน์ได้แล้ว ง่ายด้วย!!

ตัดพื้นหลังรูปนั้นช่างยุ่งยาก แถมเสียเวลา วันนี้อยากทำง่ายๆ สามารถทำได้โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์

EDIT PHOTO FOR FREE

เปิดเข้ามาจะเจอหน้าจอ สองจอแบบนี้

cut001

เลือกรูปที่จะตัดเข้ามาเลย

cut002

อยากได้ชิ้นไหน เอาสีเหลืองล้อมไว้

cut003

ปุ่มสีเขียวกับสีแดง อันนี้สำคัญมาก เอาไปแต้ม อันไหนเอา(เป็น foreground) เอาสีเขียวแต้ม (แต้มๆพอ ไม่ต้องระบาย) ตรงไหนไม่เอา ทาสีแดง

ปุ่มสีเขียวกับสีแดง อันนี้สำคัญมาก เอาไปแต้ม อันไหนเอา(เป็น foreground) เอาสีเขียวแต้ม (แต้มๆพอ ไม่ต้องระบาย)
ตรงไหนไม่เอา ทาสีแดง

จากนั้นกดปุ่มสามเหลี่ยมตรงกลางเพื่อคอนเวิร์ทรูป จะมีรูปที่ตัดฉากหลังเสร็จแล้ว ปรากฎออกมา!!!!

จากนั้นกดปุ่มสามเหลี่ยมตรงกลางเพื่อคอนเวิร์ทรูป
จะมีรูปที่ตัดฉากหลังเสร็จแล้ว ปรากฎออกมา!!!!

ดาวน์โหลดลงเครื่องเอามาใช้เลย

download เก็บมาใช้เลยจ้า โดยรูปจะ ตั้งค่าเป็น png ตัดฉากหลังเรียบร้อย

download เก็บมาใช้เลยจ้า โดยรูปจะ ตั้งค่าเป็น png
ตัดฉากหลังเรียบร้อย

จะได้รูป png ตัดฉากหลังเรียบร้อย

ง่ายๆ จ้า

สอนวาดลงสีผลึกน้ำแข็งในPS by

30
Aug
0

1.เริ่มแรกสร้างไฟล์งานขึ่นมา จากนั้นให้วาดฟรอมผลึกน้ำแข็งตามความชอบ
01

2.จากนั้นกดสร้าง layer ใหม่ เลือกสีน้ำเงินเข้มระบายให้เต็มพื้นที่ในเส้นตามภาพ
02

3.สร้าง layer เพิ่มอีก วาดผิวหน้าของผลึกน้ำแข็งด้วยสีฟ้าแบบนี้
03

4.จากlayerเดิมให้กดปุ่ม (W)Selection Tool และตื่กที่ภาพน้ำแข็งจนขึ้นรอยปะ และกดปุ่ม (G)Gradient Tool เลือกสีขาวและลากลงจะได้ไล่สีตามภาพ
05

5.กลับไปที่ layer พื้นสีน้ำเงินอีกครั้งเลือก (W)Selection Tool >> (G)Gradient Tool เลือกสีฟ้าสดๆลากลงเผื่อไล่สีตามภาพ
05

6.สร้าง layer เพิ่มวาดสีขาวบริเวณขอบเพื่อทำแสงสะท้อน ตามภาพ
06

7.สุดท้ายสร้าง layer เพิ่มไว้่บนสุดปรับเป็นโหมด Overlay และใช้ (G)Gradient Tool ใช้สีฟ้าสดและลากลงก็เป็นอันเสร็จ
07

วิธีติดตั้ง/ใช้งาน Facebook SDK (PHP) v5 by

30
Aug
0

ตอนนี้ Facebook SDK ของ PHP ก็ก้าวมาสู่ version 5 กันแล้ว มีขั้นตอนติดตั้งดังนี้ (สำหรับ Linux นะ ถ้า Windows Download ตัวนี้ไปเลย)

การติดตั้ง

1. รันคำสั่งตามด้านล่างใน bash เพื่อติดตั้ง composer (Facebook เก็บตัว Code ไว้ที่นี่) ถ้าใครไม่รู้จัก composer มันคือตัวจัดการ library และ dependency ของ library ต่างๆ ของ php ถ้าใครเคยใช้ nodejs มาก่อนให้นึกถึง npm ครับคล้ายๆ กัน
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === 'e115a8dc7871f15d853148a7fbac7da27d6c0030b848d9b3dc09e2a0388afed865e6a3d6b3c0fad45c48e2b5fc1196ae') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

2. รันครบเราจะได้ไฟล์ composer.phar มา ก็เอาไปเก็บไว้ไหนก็ได้ตามสะดวก

3. เพิ่มด้านล่างเข้าไฟล์ composer.json หากยังไม่เคยมีมาก่อนให้สร้างขึ้นใหม่เลย
{
"require" : {
"facebook/php-sdk-v4" : "~5.0"
}
}

4. ./composer.phar install

5. ใช้งานได้เรียบร้อย

การใช้งาน

1. ตั้งต้น code ดังนี้ โดยส่วนนี้เน้นการใช้งานกับ Canvas ของ Facebook App (directory vendor อยู่ตำแหน่งเดียวกับ composer.json)

require 'vendor/autoload.php';

use Facebook\FacebookCanvasLoginHelper;
use Facebook\FacebookRedirectLoginHelper;
use Facebook\FacebookRequest;
use Facebook\FacebookRequestException;

$fb = new Facebook\Facebook([
'app_id' => '{app-id}',
'app_secret' => '{app-secret}',
'default_graph_version' => 'v2.7', // แก้เวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ตรวจสอบได้ที่ https://developers.facebook.com/tools/explorer ว่าเวอร์ชั่นล่าสุดเป็นอะไร
'persistent_data_handler'=>'session'
]);

$helper = $fb->getCanvasHelper();
try {
$access_token = $helper->getAccessToken();
} catch(Facebook\Exceptions\FacebookSDKException $e) {
// There was an error communicating with Graph
die( "Error: ". $e->getMessage() );
//exit;
}
$this->setDefaultAccessToken((string) $access_token);

2. การ Redirect ไปขอ permission การใช้งาน Facebook App ครั้งแรก

$helper = $fb->getRedirectLoginHelper();
$permissions = ['email', 'user_likes']; // optional
$loginUrl = $helper->getLoginUrl('http://{your-website}/login-callback.php', $permissions);
header("Location: ".$loginUrl)
exit;

3. ตัวอย่างการใช้งาน graph api ที่ได้ค่ากลับมาเป็น JSON เรียบร้อย
try {
$response = $fb->get('/me');
$json_data = $response->getDecodedBody();
} catch(Facebook\Exceptions\FacebookResponseException $e) {
// When Graph returns an error
echo 'Graph returned an error: ' . $e->getMessage();
exit;
}

ข้อพึงระวังคือ facebook SDK ใช้การตรวจจับว่าเว็บไซต์ของเราเป็น https หรือไม่จาก header ชื่อ SERVER_PORT (ใน php เรียกโดยผ่านตัวแปร $_SERVER['SERVER_PORT']) ดังนั้นหาก server ของคุณมีการใช้ nginx หรือ webserver ตัวอื่นๆ ในการโยน request ต่อกันหลายๆ ทอดจนทำให้ https ดันระบุ port ผ่านตัวแปรนี้เป็น 80 แทนก็ให้ระวังไว้ด้วยครับ facebook SDK ไม่ได้เช็คค่าจาก $_SERVER['HTTPS'] ดังนั้นเราอาจต้อง Hack code แก้ตรงนี้เอง

วิธีใช้งาน git large file support by

30
Aug
0

เรียกย่อๆ ว่า git lfs โดยเครื่องตัวอย่างเป็น ubuntu 16.04 LTS ซึ่งมีติดตั้งมาให้ในตัวอยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่ install เริ่มด้วยเรียกคำสั่ง
git lfs installเพื่อ install
การใช้งาน ณ ตอนนี้สามารถใช้ผ่าน https เท่านั้น โดยต้องกรอก username และ password เข้าไปเอง หรือจะใช้ config เพื่อช่วยให้ง่ายขึ้น
ใช้คำสั่งgit lfs track "*.xxx" โดย xxx หมายถึงนามสกุลที่ใช้ระบบ lfs ในการจัดเก็บ
หลังจากเพิ่ม track แล้ว ทำการ add และ commit โดย push ด้วยคำสั่งgit push origin master เพื่อ commit config lfs ขึ้นไปด้วย

กรณีที่ไม่มี git lfs ติดมาให้ สามารถเลือกดูวิธีการเพิ่ม source ได้ที่linkนี้

 เราชนะรอบ 4 | ยืมเงิน 3000 ด่วน | แอพกู้เงิน | แอพเงินด่วน | สินเชื่อออนไลน์อนุมัติทันที | Site Map | กู้เงินก้อน | กระเป๋าตัง | thisshop และ ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน