วาดระบายกระโปรงแบบง่าย by

31
Dec
0

วิธีวาดชายกระโปรงแบบง่าย

วาดโค้งๆ ยึกยือขึ้นมา (ไม่รู้จะเรียกอะไๆรดี)

s01

ขีดเส้นลากต่อด้านบน

s02

ใส่เส้นความลึก

s03

*** ช่างสังเกตนิดนึงจะ พื่อวาดไม่ให้ดูแบน

โดยการวาดโค้งใหญ่ๆ แล้ว ไล่ไปเล็ก

s04

จากนั้นเข้าขั้นตอนเติมคือลากเส้นต่อด้านบน และเส้นความลึก

ระบายจะดูมีมิติขึ้น

s05

โค้งๆถี่ๆ ไม่เท่ากันนี้ใช้ตรงไหน (ตามภาพเลย)

เป็นการเข้า ‘tive ชายกระโปรง เพื่อให้ดูสมจริง หรือ เพี้ยนน้อยที่สุด
เพราะถ้าวาด โค้งๆ เท่ากันหมดทั้งเส้น มันจะดูแบน ไม่มีมิติ

s08

s09

ลองฝึกวาดดูนะเจ้า

s06

s07