บรรยากาศแสงเทียนแบบง่ายๆ by

28
Feb
0


จากรูปห้องธรรมดา


ใช้ Gradient Tool ทำเป็นวงกลม สีโทนร้อนๆหน่อย


ปรับ Layer เป็น Overlay

เสร็จแล้ว