วิธีติดตั้ง/ใช้งาน Facebook SDK (PHP) v5 by

30
Aug
0

ตอนนี้ Facebook SDK ของ PHP ก็ก้าวมาสู่ version 5 กันแล้ว มีขั้นตอนติดตั้งดังนี้ (สำหรับ Linux นะ ถ้า Windows Download ตัวนี้ไปเลย)

การติดตั้ง

1. รันคำสั่งตามด้านล่างใน bash เพื่อติดตั้ง composer (Facebook เก็บตัว Code ไว้ที่นี่) ถ้าใครไม่รู้จัก composer มันคือตัวจัดการ library และ dependency ของ library ต่างๆ ของ php ถ้าใครเคยใช้ nodejs มาก่อนให้นึกถึง npm ครับคล้ายๆ กัน
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === 'e115a8dc7871f15d853148a7fbac7da27d6c0030b848d9b3dc09e2a0388afed865e6a3d6b3c0fad45c48e2b5fc1196ae') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

2. รันครบเราจะได้ไฟล์ composer.phar มา ก็เอาไปเก็บไว้ไหนก็ได้ตามสะดวก

3. เพิ่มด้านล่างเข้าไฟล์ composer.json หากยังไม่เคยมีมาก่อนให้สร้างขึ้นใหม่เลย
{
"require" : {
"facebook/php-sdk-v4" : "~5.0"
}
}

4. ./composer.phar install

5. ใช้งานได้เรียบร้อย

การใช้งาน

1. ตั้งต้น code ดังนี้ โดยส่วนนี้เน้นการใช้งานกับ Canvas ของ Facebook App (directory vendor อยู่ตำแหน่งเดียวกับ composer.json)

require 'vendor/autoload.php';

use Facebook\FacebookCanvasLoginHelper;
use Facebook\FacebookRedirectLoginHelper;
use Facebook\FacebookRequest;
use Facebook\FacebookRequestException;

$fb = new Facebook\Facebook([
'app_id' => '{app-id}',
'app_secret' => '{app-secret}',
'default_graph_version' => 'v2.7', // แก้เวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ตรวจสอบได้ที่ https://developers.facebook.com/tools/explorer ว่าเวอร์ชั่นล่าสุดเป็นอะไร
'persistent_data_handler'=>'session'
]);

$helper = $fb->getCanvasHelper();
try {
$access_token = $helper->getAccessToken();
} catch(Facebook\Exceptions\FacebookSDKException $e) {
// There was an error communicating with Graph
die( "Error: ". $e->getMessage() );
//exit;
}
$this->setDefaultAccessToken((string) $access_token);

2. การ Redirect ไปขอ permission การใช้งาน Facebook App ครั้งแรก

$helper = $fb->getRedirectLoginHelper();
$permissions = ['email', 'user_likes']; // optional
$loginUrl = $helper->getLoginUrl('http://{your-website}/login-callback.php', $permissions);
header("Location: ".$loginUrl)
exit;

3. ตัวอย่างการใช้งาน graph api ที่ได้ค่ากลับมาเป็น JSON เรียบร้อย
try {
$response = $fb->get('/me');
$json_data = $response->getDecodedBody();
} catch(Facebook\Exceptions\FacebookResponseException $e) {
// When Graph returns an error
echo 'Graph returned an error: ' . $e->getMessage();
exit;
}

ข้อพึงระวังคือ facebook SDK ใช้การตรวจจับว่าเว็บไซต์ของเราเป็น https หรือไม่จาก header ชื่อ SERVER_PORT (ใน php เรียกโดยผ่านตัวแปร $_SERVER['SERVER_PORT']) ดังนั้นหาก server ของคุณมีการใช้ nginx หรือ webserver ตัวอื่นๆ ในการโยน request ต่อกันหลายๆ ทอดจนทำให้ https ดันระบุ port ผ่านตัวแปรนี้เป็น 80 แทนก็ให้ระวังไว้ด้วยครับ facebook SDK ไม่ได้เช็คค่าจาก $_SERVER['HTTPS'] ดังนั้นเราอาจต้อง Hack code แก้ตรงนี้เอง

ติดตั้ง Facebook SDK บน Unity อย่างไร by

30
Mar
0
 1. Download เวอร์ชั่นล่าสุดจาก https://developers.facebook.com/docs/unity/downloads
 2. Double Click Unity package ใส่ใน Project ที่เราจะ setup
 3. เมื่อสำเร็จแล้วจะมีเมนู Facebook โผล่มาอยู่ข้างๆ Component (ของผมลง NGUI ด้วย เลยอยู่ข้าง NGUI)
  Unity Menu
 4. คลิก Facebook -> Edit Settings แล้วดูที่ Inspector กรอก App Name (อะไรก็ได้) และ App Id จาก Facebook มีสองเวอร์ชั่น (production, development) ก็ใส่เพิ่มได้สองอัน แล้วจะเลือกอันที่จะใช้ได้
 5. สังเกตว่ามีการเตือนตามรูปด้านล่างรึเปล่า ถ้ามีให้ทำตามข้อ 6-9 ต่อ ถ้าไม่มีข้ามไปข้อ 10 เลย (ส่วนใหญ่จะเกิดกับเครื่อง Windows)
  20644-warning
 6. Download OpenSSL จาก http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html โดยเลือก Win32 OpenSSL vx.x.x หรือ Win64 OpenSSL vx.x.x ตามแต่ระบบปฏิบัติการของเรา (อย่าเลือก Light version ให้ลงตัวเต็ม) แล้ว Install ให้เรียบร้อย
 7. จะ Install OpenSSL ได้ต้องใช้ Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86) ด้วยนะ โหลดมาให้เรียบร้อยถ้ายังไม่ได้ลงไว้
 8. เข้า Control Panel > System > Advanced system settings > Environment Variables เลือก Variable “Path” ใน “System variables” พิมพ์ “;C:\OpenSSL-Win64\bin” (ค่าตรงนี้อาจไม่เหมือนกัน ขึ้นกับว่าตอน Install เรา Install OpenSSL ไว้ที่ไหนก็ให้ใส่ Path ไปหาที่นั่นต่อด้วย \bin) ต่อท้าย ไปแล้วเซพค่า ปิดเปิด Unity ใหม่ 
 9. ถ้าขึ้นว่า Keytool not found ต้อง Add Path JDK ลงตัวแปร Path ต่อท้ายตามในข้อ 8 ไปด้วย เช่น “C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\bin” (เปลี่ยนเลขเวอร์ชั่นและ path ให้ถูกต้องตามที่ setup ไว้)
 10. สังเกตที่ Debug Android Key Hash หากมีการ Install OpenSSL ไว้ถูกต้องจะมีตัวหนังสือ Hash แสดงออกมา หาก Install ผิดพลาดจะไม่เห็นตัวหนังสืออะไรเลย ให้พยายาม Install OpenSSL ใหม่ ให้ Copy เอาไว้
 11. กดปุ่ม Regenerate Android Manifest ข้างใต้หนึ่งครั้ง
 12. เข้าไปที่ https://developers.facebook.com/ เลือก App ที่เราสร้างไว้ อันเดียวกับ app id ที่กรอกไปก่อนหน้า แล้วเข้าเมนู Settings ทางซ้าย
 13. ดูส่วนที่เป็น Android ถ้ายังไม่มีก็กด Add Platform ซะ กรอก
  • Google Play Package Name – ชื่อ Package app เราเอง
  • Class Name – ใส่ว่า com.facebook.unity.FBUnityDeepLinkingActivity
  • Key Hashes – เอาค่าจากข้อ 10 กรอกไป
 14. กด Save Changes เป็นอันเสร็จพิธี ใช้งาน Facebook SDK บน Unity ได้แล้วจ้าาา
 15. [แถม] สำหรับ iOS ถ้าเป็น Unity5 จะมีปัญหาตอน Build ให้ไปที่ไฟล์ Assets/Facebook/Editor/iOS/FbUnityInterface.mm และ FbUnityInterface.h ด้วย โดยคลิกเลือกที่สองไฟล์นี้ทีละไฟล์แล้วที่ Inspector ติ๊กที่ iOS คลิก Tab ที่เพิ่มมาใต้ Platform settings จะมีส่วนที่เขียนว่า Compile flags อยู่ ให้พิมพ์ว่า “-fno-objc-arc” กด Apply ทั้งสองไฟล์ก็จะสามารถ Build ลง iOS ได้ตามปกติครับ

SAI กับ Facebook ที่สะดวกแปลกๆ by

28
Mar
0

ไม่รู้ว่ารู้กันหรือยัง แต่ ลองเป็น โปรแกรม SAI และ เปิด FB ขึ้นมา แล้วลองทำตามดูกัน

เริ่มจาก เปิด SAI แล้ว เปิดรูปที่ชอบขึ้นมา 1 รูป

001

จากนั้นใช้ selection คลุมรูป แล้วกด  กด Ctrl+C

002

เปิด FB กล่อง chat / inbox / ข้อความ สุดแท้แต่ละเรียก

003

Ctrl + V สิคะ รออะไร
แปะลงไปตรงกล่องข้อความ

004

รอซักครู่….

รูปที่เลือกไว้ใน SAI มาแปะใน CHAT แล้ว !!

006

ยัง ยังไม่พอ ถ้า ลอง Ctrl + V ที่ กล่อง status ก็ จะเป็นกัน อัพรูปขึ้น FB ไปเลย

สะดวกแปลกๆ ใช่ไหมล่ะ
อัศจรรย์ จริงๆ……

007

ลองเล่นกันดูนะน่อ

^0^

เพิ่ม tab “Play now” ใน Facebook Fanpage by

31
Oct
0

ถ้าคุณต้องการเพิ่ม tab play now เข้าไปใน facebook fanpage เพื่อให้ผู้ใช้คลิ๊กแล้ว re-direct ไปที่เกมเลย แบบดังรูป วิธีการมีตามนี้ครับ

1. เข้าไปที่ App Static Iframe Tab https://apps.facebook.com/iframehost/
(จริงๆแล้วมีหลายตัวที่ใช้งานได้เหมือนกันครับ แต่ผมลองแล้วชอบตัวนี้มากสุด)

2. คลิ๊กที่ปุ่ม Install Page Tab

3. จากนั้นเลือก Page ที่เราต้องการ แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Add Page Tab ครับ

4. ต่อมาคือขั้นตอนของการ Setting ดูตัวอย่างจากในรูปได้ครับ

 1. ใส่รูป Play Now ของเราเอง ขนาด 111×74 px
 2. เลือกเป็น Redirect
 3. ใส่ URL ของเกมเราเข้าไป
 4. เปลี่ยนชื่อ Tab เป็น Play Now ส่วนนี้คือตัวหนังสือข้างใต้รูปน่ะครับ

เสร็จแล้วก็กด save ก็เรียบร้อยแล้วครับ

ดู Stats Facebook ด้วย SocialBakers by

29
Jul
0

วันนี้จะแนะนำเว็บไซต์ที่ผมใช้ดูสถิติต่างๆของคนใช้ Facebook ครับ
เว็บนี้เลยครับ http://www.socialbakers.com/

จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เ้ข้าเว็บนี้นานแล้วครับ มาเปิดดูวันนี้พบว่ามันเปลี่ยนไปเยอะทีเดียว

สถิติที่ผมมักจะดูก็คือจำนวนคนใช้ Facebook ในแต่ละประเทศครับ

ของประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ลำดับ16 มีคนใช้ 15ล้านกว่าคน

นอกจากนี้ก็มีข้อมูลของแต่ละเมืองด้วย

กรุงเทพฯโหดมาก เอาที่1ไปเลย มีคนใช้ถึง 8.6ล้านคน ซึ่งน่าแปลกตรงที่จำนวนประชากรกทม.ปี 2005 มีแค่ 5.6ล้านคน(ข้อมูลจากwikipedia)
มันไปงอกมาจากไหน 3ล้านคน – -”

เมื่อคลิ๊กเข้ามาดูข้อมูลของแต่ละประเทศ ก็จะมีข้อมูลที่ละเอียดขึ้นให้ดูด้วยครับ

Top5 Brand

Top Place

ช่วงอายุและเพศ

อันนี้เป็นของใหม่ที่ผมสนใจครับ Rank ค่าโฆษณาของแต่ละประเทศ

ที่1เป็น Russia click ละ $1.84 = 55.2 บาท เลยทีเดียว *0*

สนใจลองเข้าไปดูกันเองเลยครับ http://www.socialbakers.com/

 เราชนะรอบ 4 | ยืมเงิน 3000 ด่วน | แอพกู้เงิน | แอพเงินด่วน | สินเชื่อออนไลน์อนุมัติทันที | Site Map | กู้เงินก้อน | กระเป๋าตัง | thisshop และ ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน