ปัญหา Java heap space Out of memory by

30
Sep
4

จากที่ได้ทำโปรเจ็คเกมที่ผ่านมา ด้วยตัวเกมนั้นมีขนาดใหญ่จำนวน ไฟล์จึงมีมากตามจึงทำให้เกิดปัญหา Java Heap Space: Out of memory ซึ่งจะทำให้โปรแกรมปิดตัวลง ซึ่งวิธีแก้จากการหาใน google จะมีวิธีช่วยได้บ้างตามนี้

1. Windows -> Preferences
2. Java -> Installed JREs
3. เลือก Adobe Flash Builder แล้วเลือก Edit..
4. เพิ่ม VM arguments -Xmx1024M (หรือตามใจผู้ใช้แต่คำพนึงถึงแรมเครื่องด้วย)

ซึ่งจากที่ลองทำแล้วปรากฎว่าการDebug ช้าลงเล็กน้อยและกินแรมมากขึ้นซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้อยลง(หรือป่าว?)

ที่นี้บางคนอาจจะมีปัญหาเมื่อหลังจากมีปัญหาแล้วเปิดกลับมาอีกรอบ พอรันแล้วจะขึ้น Error Watcher ซึ่งจะขึ้นกับทุก File MXML ของเรา ซึ่งวิธีแก้ที่ผมใช้คือ แก้ไขและเซฟทีละไฟล์ครับ – -” (เคาะสเปซและลบ ทีละไฟลจนครบ) ซึ่งหลังจากนั้นก็จะกลับมาใช้ได้ปกติแล้วล่ะครับ

การเปลี่ยนโค้ดจาก MX Compenent (Flex 3) มาเป็น Spark Component (Flex 4) by

30
Mar
0

จากครั้งที่แล้วที่ผมได้อธิบายถึงการเปลี่ยนโค้ดจาก Flex 3 มาใช้ใน Flex 4 นะครับซึ่งจะเป็นรูปแบบของโค้ดหรือการทำงาน ซึ่งในครั้งนี้ผมจะอธิบาย Component ต่างๆที่ส่วนมากจะถูกเปลี่ยนมาใช้กับ Spark ใน Flex 4 กันนะครับ

แท็กที่ถูกเปลี่ยนจาก MX มาใช้แบบ Spark

MX Component (Flex 3) Spark Component (Flex 4)
<mx:Button> <s:Button>
<mx:ButtonBar> <s:ButtonBar>
<mx:CheckBox> <s:CheckBox>
<mx:ComboBox> <s:DropDownList>
<mx:HorizontalList> <s:List>*
<mx:HRule> <s:Line>
<mx:HScrollBar> <s:HSlider>
<mx:List> <s:List>**
<mx:NumericStepper> <s:NumericStepper>
<mx:RadioButton> <s:RadioButton>
<mx:RadioButtonGroup> <s:RadioButtonGroup>
<mx:TextArea> <s:TextArea>
<mx:TabBar> <s:TabBar>
<mx:TextInput> <s:TextInput>
<mx:TileList> <s:List>***
<mx:ToggleButtonBar> <s:ButtonBar>
<mx:VideoDisplay> <s:VideoPlayer>
<mx:VRule> <s:Line>
<mx:VScrollBar> <s:VScrollBar>
<mx:VSlider> <s:VSlider>
<mx:Application> <s:Application>
<mx:Window> <s:Window>
<mx:WindowedApplication> <s:WindowedApplication>
<mx:Canvas> <s:Group>
<mx:HBox> <s:HGroup>
<mx:Panel> <s:Panel>
<mx:Tile> <s:Group>***
<mx:VBox> <s:VGroup>

*กำหนด Layout เป็น HorizontalLayout โดยใช้แท็ก <s:layout>

**กำหนด Layout เป็น VerticalLayout โดยใช้แท็ก <s:layout>

***กำหนด Layout เป็น TileLayout โดยใช้แท็ก <s:layout>

ตัวอย่างการใช้แท็ก Layout

<s:List>

<s:layout>

<s:TileLayout />

</s:layout>

</s:List>

แล้วอย่าลืมเปลี่ยน namespace อย่างที่ได้อธิบายใน การนำโปรเจ็คแอปพลิเคชั่นใน Flex Builder 3 ไปใช้งานใน Flash Builder 4 ไว้แล้วนะครับ เท่านี้ก็สามารถเปลี่ยน MX component ที่ใช้ใน Flex 3 มาเป็น Spark component ของ Flex 4 ได้แล้วล่ะครับ