ปัญหา Java heap space Out of memory by

30
Sep
4

จากที่ได้ทำโปรเจ็คเกมที่ผ่านมา ด้วยตัวเกมนั้นมีขนาดใหญ่จำนวน ไฟล์จึงมีมากตามจึงทำให้เกิดปัญหา Java Heap Space: Out of memory ซึ่งจะทำให้โปรแกรมปิดตัวลง ซึ่งวิธีแก้จากการหาใน google จะมีวิธีช่วยได้บ้างตามนี้

1. Windows -> Preferences
2. Java -> Installed JREs
3. เลือก Adobe Flash Builder แล้วเลือก Edit..
4. เพิ่ม VM arguments -Xmx1024M (หรือตามใจผู้ใช้แต่คำพนึงถึงแรมเครื่องด้วย)

ซึ่งจากที่ลองทำแล้วปรากฎว่าการDebug ช้าลงเล็กน้อยและกินแรมมากขึ้นซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้อยลง(หรือป่าว?)

ที่นี้บางคนอาจจะมีปัญหาเมื่อหลังจากมีปัญหาแล้วเปิดกลับมาอีกรอบ พอรันแล้วจะขึ้น Error Watcher ซึ่งจะขึ้นกับทุก File MXML ของเรา ซึ่งวิธีแก้ที่ผมใช้คือ แก้ไขและเซฟทีละไฟล์ครับ – -” (เคาะสเปซและลบ ทีละไฟลจนครบ) ซึ่งหลังจากนั้นก็จะกลับมาใช้ได้ปกติแล้วล่ะครับ