ว่าด้วยเรื่องล็อกธนาคาร by

31
Jul
0

 

Bank Transaction log คืออะไร !!!

Transaction log คือ บันทึกการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการโอนเข้า หรือถอนออก (เหมือนในสมุดเงินฝากนั้นแหละ) แต่บันทึกเหล่านี้ มันจะอยู่ในรูปแบบดิจิตอลตรับ ฟังดูดีมีชาติตระกูลกว่าสมุดธนาคารเยอะ 55+ โดยในตอนนี้แทบทุกธนาคารได้ให้บริการในการจัดการบัญชีธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตแล้ว เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเหล่านี้ได้จากเวปไซต์ของธนาคารที่ให้บริการครับ