ทำเส้น Wave / ZigZag ใน illustrator by

29
May
0

วิธีการทำเส้นเป็น Wave/Zigzag ตามรูป

1.สร้างเส้นตรงง่ายๆขึ้นมา

2.Select เส้น 1 เส้น แล้วไปที่ Effect > Distort&Transform > ZigZag

3.เลือก Corner จะได้เป็นเส้นแบบ Zigzag

4.เลือก Smooth จะได้เป็นเส้นแบบ Wave

ส่วนOptionอื่นๆลองเอง โตแล้ว