การนำโปรเจ็คแอปพลิเคชั่นใน Flex Builder 3 ไปใช้งานใน Flash Builder 4 by

28
Feb
1

Flash Builder 4 ในปัจจุบันนั้นค่อนข้างรองรับแอปพลิเคชั่นจากโปรเจ็คที่สร้างใน Flex Builder 3 แล้ว เพียงเรา import โฟลเดอร์โปรเจ็คนั้นๆเข้ามาและเลือกใช้ Flex SDK 4 โดยถ้าเรายังต้องการใช้ Skin halo แบบเดิมกับที่ใช้ใน Flex 3 แล้ว ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กๆน้อยๆดังนี้

เปลี่ยน namespace ของแอปพลิเคชั่น และเพิ่ม namespace ให้กับ stylesheet


สำหรับแอปพลิเคชั่น มีการแก้ไขดังนี้

Flex 3:
xmlns:mx=”http://www.adobe.com/2006/mxml”

Flex 4:
xmlns:fx=”http://ns.adobe.com/mxml/2009″
xmlns:mx=”library://ns.adobe.com/flex/mx”
xmlns:s=”library://ns.adobe.com/flex/spark”

แก้ไข namespace mx เป็น fx

Flex 3:

<mx:Script>

</mx:Script>

<mx:Binding>

</mx:Binding>

<mx:Metadata>

</mx:Metadata>

Flex 4:

<fx:Script>

</fx:Script>

<fx:Binding>

</fx:Binding>

<fx:Metadata>

</fx:Metadata>

และเพิ่ม namespace ให้กับ Stylesheet โดยการเพิ่มโค้ดดังนี้

@namespace library://ns.adobe.com/flex/mx;

@namespace s library://ns.adobe.com/flex/spark;

จากนั้นก็กำหนด Style

Button{fontSize:18;}

s|Button{fontSize:18;}

เพิ่มแท็ก Declarations ให้กับ Component ที่ไม่เกี่ยวกับการแสดงผล


คอมโพเนนท์ต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลเราจะนำแท็กของมันซ้อนไว้ในแท็ก Declarations ดังนี้

<fx:Declarations>

</fx:Declarations>

ตัวอย่างเช่น

<fx:Declarations>
<mx:StringValidator id=”v1″ source=”{input1}” property=”text” minLength=”24″/>
</fx:Declarations>


แก้ไข States


States ใน Flex 3 จะมีลักษณะดังนี้

Flex 3:

<mx:State name=“loading”>

<mx:AddChild relativeTo=“{myBox}”>

<mx:Text textAlign=“center” text=“Loading…” selectable=“false” />

</mx:AddChild>

<mx:VBox id=“myBox”>

</mx:VBox>

แก้ไขเป็น Flex 4 ดังนี้

Flex 4:

<mx:State name=“loading”>

<mx:VBox id=“myBox”>

<mx:Text textAlign=“center” text=“Loading…” selectable=“false”

visible=“false” includeInLayout=“false”

visible.loading=“true” includeInLayout.loading=“true”

/>

</mx:VBox>

ในครั้งหน้าจะมาอธิบายถึงการแปลง mx เป็น s หรือ เปลี่ยนสกินจาก Halo เป็น Spark กันนะครับ

credits http://www.learnosity.com/techblog/index.cfm/2010/3/21/Flex-3-to-Flex-4-Migration-Howto

Enjoy this article?

Consider subscribing to our RSS feed!

1 ความเห็น

ใส่ความเห็น

RSS feed for comments on this post