รวมคำสั่ง ADB (Android Debug Bridge) by

28
Feb
1

ADB (Android Debug Bridge) ก็คือเครื่องมือ comand line tools ตัวหนึ่งเอาไว้สั่งการจาก PC ไปยังมือถือที่ต้องการผ่านสาย USB (หรือ wifi ผ่านบทความนี้) สามารถเรียกใช้งานได้ผ่าน path

sdkpath/platform-tools/adb

โดย sdkpath คือ path ที่เราลง android sdk ไว้ สรุปคำสั่งที่ใช้บ่อยๆ มีดังนี้

  • adb devices – เป็นคำสั่งแรกที่ต้องใช้หลังนำมือถือเสียบ computer เป็นครั้งแรก เพื่อเช็คว่า PC เห็นมือถือเครื่องนี้หรือยัง หากปรากฏชื่ device มาก็แสดงว่าเริ่มต้นใช้งานได้ หากยังไม่ปรากฏ ต้องอนุญาตให้ PC เครื่องนี้สั่งการมือถือเครื่องนี้ได้ก่อนด้วยการ Enable Debug mode ผ่าน USB ที่ตัวเครื่องมือถือ แล้วเสียบ PC และติ๊กอนุญาตให้ PC สั่งมือถือเครื่องนี้ได้ (ป้องกันใครไม่รู้มาเอามือถือเราไปสั่ง adb ลบโปรแกรมทิ้งเล่น)
  • adb logcat -s Unity – ใช้ดู log ที่พ่นผ่าน app ที่สร้างจาก Unity ทั้งหมด
  • adb install path/to/apk – ใช้ install apk ลงเครื่อง
  • adb install -r path/to/apk – ใช้ Install apk เหมือนเมื่อกี้ แต่ต่างจากเดิมคือถ้ามี app นั้นๆ อยู่แล้วในเครื่องจะลงทับให้อัตโนมัติ ไม่ต้อง uninstall ก็ได้
  • adb install -d path/to/apk – เหมือนอันบน แต่อนุญาติให้ install apk ที่เลขเวอร์ชั่นต่ำกว่าเดิมทับ app เดิมที่อาจจะใหม่กว่าได้
  • adb uninstall com.packagename.myapp – uninstall โดยกำหนดชื่อ package ที่ต้องการ com.packagename.myapp ซึ่งบางครั้งการ uninstall ที่ตัวเครื่อง android เองจะยังไม่ลบ app ไปจริงๆ ก็ต้องใช้คำสั่งนี้ช่วย
  • adb clear com.packagename.myapp – clear ข้อมูลของ app ที่ระบุทั้งหมด (ให้ผลเหมือนการกด clear cache/clear data ผ่าน app manager ในมือถือ)
  • adb push path/in/pc path/in/android-device – ใช้ copy ไฟล์จากเครื่อง PC ลงมือถือผ่าน command line
  • adb pull path/in/android-device /path/in/pc – ใช้ copy ไฟล์จากมือถือมาลง PC ผ่าน command line
  • adb shell screenrecord /path/in/android-device/demo.mp4 – ใช้อัดหน้าจอมือถือลงเครื่องเพื่อทำ screencast ได้อย่างสะดวก (ใช้ได้เฉพาะ android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น)