ว่าด้วยใบต่างๆในการรับงาน Outsource by

19
Jun
2

ขอออกตัวก่อนเลยนะครับ การที่เขียนบทความนี้ ไม่ใช่ว่าผมเ็ป็นผู้เชี่ยวชาญหรือรู้จริงด้านนี้นะครับ
แต่เขียนไว้เพื่อให้ตัวเองได้อ่านอีกทีกันลืม ซึ่งอาจมีผิดบ้างถูกบ้าง ผู้รู้จริงท่านใดผ่านมาอ่าน
แล้วเห็นว่าจุดไหนผิด รบกวนช่วยเตือนจะเป็นความกรุณาอย่างยิ่งครับ

*note :  สำหรับการรับงาน Outsource กับบริษัทเอกชน

เอกสารที่ใช้ในการรับงานOutsource จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนนะครับ

  1. เสนอราคา
  2. วางบิล
  3. เก็บเงิน

เมื่อไปอยู่…อย่างยาวนาน by

1
Apr
1

อา… หลังจากต้องออกไปผจญภัยอันดินแดนที่กว้างใหญ่แถวๆตลาดคลองเตยมาเป็นเวลาอันยาวนาน เนื่องมาจากเหตุผลหลายๆอย่างซึ่งขอละไว้ ณ ที่นี้ละกัน การได้ออกไปทำงานที่บริษัทอื่นมาได้ซักพัก ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานของบริษัทนี้มา